Address

Level 5, Khai Hoan Building 83B Hoang Sa Street , Dakao ward, District 1 , HCMC.Vietnam

Transform Architecture is a studio of creative architects and designers of diverse professional backgrounds, committed to providing services on an international level.

Dự án

ALL PROJECTS

Khách sạn & Nghỉ dưỡng

Fleur De Lys Hotel

Thành phố Qui Nhơn, Việt Nam

Nội thất

Fleur de Lys Hotel

Thành phố Qui Nhơn, Việt Nam

Nhà ở thấp tầng

Nomad Home

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nội thất

Sila Urban Living

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giáo dục

An Phu YEFS

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giáo dục

BIS Early Year Infants School

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giáo dục

British Vietnamese International School

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà ở cao tầng

Lavida Plus

Ho Chi Minh City, Việt Nam

Nhà ở cao tầng

De Capella

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà ở cao tầng

U Silk City

Hà Nội, Việt Nam

Khách sạn & Nghỉ dưỡng

Mia Resort

Nha Trang, Việt Nam

Khách sạn & Nghỉ dưỡng

Lagos Hawthorn Hotel

Lagos, Nigeria

Khách sạn & Nghỉ dưỡng

Mia Resort II

Khánh Hòa, Việt Nam

Khách sạn & Nghỉ dưỡng

The Dalat at 1200 County Club & Private Estate – Villa

Đà Lạt, Việt Nam

Thương mại & Phức hợp

Hyatt Lagos

Lagos, Nigeria

Văn phòng & Trụ sở

CICT Office Headquarter

Vịnh Hạ Long, Việt Nam

Văn phòng & Trụ sở

Fidelity Bank Head Office

Lagos, Nigeria

Văn phòng & Trụ sở

GES Building

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà ở cao tầng

Sila Living

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà ở cao tầng

Marina Danang

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Nhà ở cao tầng

Sila Urban Living

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà ở thấp tầng

Marina Da Nang – Villa

Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

Nhà ở thấp tầng

Riverside Living

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà ở thấp tầng

Show Village – Dai Phuoc Lotus

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Nội thất

Caye Sereno

Vịnh Hạ Long, Việt Nam

Nội thất

Dai Phuoc Lotus

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Nội thất

Xi Penthouse

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giáo dục

Northbridge International School Sports Hall

Phnom Penh, Cambodia

Thương mại & Phức hợp

ABUJA PLAYS

Abuja, Nigeria

Nhà ở thấp tầng

Caye Sereno

Vịnh Hạ Long, Việt Nam

Nhà ở thấp tầng

My Gia Township

Nha Trang, Việt Nam

Nhà ở cao tầng

Central Premium

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà ở cao tầng

Blackstone Residences

Nigeria

Nhà ở cao tầng

Bluestone Residences

Nigeria

Nhà ở cao tầng

Waterstone Residences

Nigeria

Nội thất

Sapphire Residences – Abuja

Abuja, Nigeria

Quy hoạch

Abuja City Centre

Abuja, Nigeria

Quy hoạch

Abuja National Park

Abuja, Nigeria

Quy hoạch

Abuja Waterway

Abuja, Nigeria

Quy hoạch

Bole Road

Ethiopia

Quy hoạch

Kansanchis District

Addis Ababa

Quy hoạch

Mexico Square

Addis Ababa