Address

37 Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.Vietnam

Transform Architecture is a studio of creative architects and designers of diverse professional backgrounds, committed to providing services on an international level.

Văn phòng & Trụ sở

Fidelity Bank Head Office

Lagos, Nigeria

award
Phạm vi thiết kế:

Thiết kế Kiến trúc

Diện tích:

45.200 M2

Chủđầu tư:

FIDELITY BANK PLC

Năm hoàn thành:

2015

Yêu cầu thiết kế cho trụ sở ngân hàng Fidelity tập trung vào phát triển tầm nhìn, ý tưởng và nội dung của dự án với môi trường đẳng cấp thế giới để phát triển hệ thống vận hành một các hiệu quả từ đó tạo ra công năng và hình thức thực tế.

Thật vậy, kiến trúc là tất cả các thành phần hình học cung cấp không gian chất lượng cho tòa nhà. Mối quan hệ về không gian tốt được xác lập dựa trên việc tổ chức hệ thống các quy tác cụ thể, hiệu quả, linh hoạt và đầy tính thích nghi cao.

Dự án có thể bạn quan tâm