Address

37 Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.Vietnam

Transform Architecture is a studio of creative architects and designers of diverse professional backgrounds, committed to providing services on an international level.

Văn phòng & Trụ sở

GES Building

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

award
Phạm vi thiết kế:

Thiết kế Kiến trúc

Diện tích:

14.900 M2

Chủđầu tư:

GES VIETNAM

Năm hoàn thành:

2008

Transform được giao nhiệm vụ thiết kế một tòa nhà phản ánh hình ảnh thương hiệu của GES, công ty có trụ sở chính tại Việt Nam.

Để giảm diện tích chiếm đất, tòa nhà được tách thành hai khối với khối văn phòng ở phía trước và khối sản xuất  các thiết bị bán dẫn ở phía sau. Thiết kế cuối cùng là một khối hộp đơn giản được điêu khác và kết  nối thông qua các ô trống với chi tiết đơn giản.

Dự án có thể bạn quan tâm